addi Holzbox “Häkelnadeln”

 17,01 inkl. MwSt.

addi Holzbox “Rundstricknadeln”

 20,91 inkl. MwSt.

addiClick BAMBOO Etui

 96,53 inkl. MwSt.

addiExpress Ersatznadeln

 5,80 inkl. MwSt.

addiExpress Kingsize

 136,45 inkl. MwSt.

addiExpress Professional

 82,88 inkl. MwSt.

addiMaschenfix

 5,75 inkl. MwSt.

addiMoon, PomPom Ringe

 8,15 inkl. MwSt.

addiToGo, Maschenstopper 2 Stück

 7,35 inkl. MwSt.

addiTop Handschuh

 3,15 inkl. MwSt.

addiTop Mütze

 3,15 inkl. MwSt.

addiTop Pullover

 3,15 inkl. MwSt.

Elektronischer Reihenzähler

 3,15 inkl. MwSt.

Maschenbären

 6,85 inkl. MwSt.

Maschenraffer

 4,95 inkl. MwSt.

Maschenreihenzähler

 4,15 inkl. MwSt.

Nadelmaß mit Messer

 2,49 inkl. MwSt.

Nadelmaß ohne Messer

 1,51 inkl. MwSt.

Zählrahmen

 3,95 inkl. MwSt.