addi Holzbox “Häkelnadeln”

 18,35 inkl. MwSt.

addi Holzbox “Rundstricknadeln”

 22,55 inkl. MwSt.

addiClick BAMBOO Etui

 105,00 inkl. MwSt.

addiExpress Ersatznadeln

 6,25 inkl. MwSt.

addiExpress Kingsize

 149,95 inkl. MwSt.

addiExpress Professional

 89,95 inkl. MwSt.

addiMaschenfix

 5,75 inkl. MwSt.

addiMoon, PomPom Ringe

 8,15 inkl. MwSt.

addiToGo, Maschenstopper 2 Stück

 7,35 inkl. MwSt.

addiTop Handschuh

 3,15 inkl. MwSt.

addiTop Mütze

 3,15 inkl. MwSt.

addiTop Pullover

 3,15 inkl. MwSt.

Elektronischer Reihenzähler

 3,15 inkl. MwSt.

Maschenbären

 6,85 inkl. MwSt.

Maschenraffer

 4,95 inkl. MwSt.

Maschenreihenzähler

 4,15 inkl. MwSt.

Nadelmaß mit Messer 1 Stück

 2,69 inkl. MwSt.

Nadelmaß ohne Messer 1 Stück

 1,65 inkl. MwSt.

Zählrahmen

 3,95 inkl. MwSt.