addi Holzbox „Häkelnadeln“

 17,45 inkl. MwSt.

addi Holzbox „Rundstricknadeln“

 21,45 inkl. MwSt.

addiClick BAMBOO Etui

 99,00 inkl. MwSt.

addiExpress Ersatznadeln

 5,95 inkl. MwSt.

addiExpress Kingsize

 139,95 inkl. MwSt.

addiExpress Professional

 85,00 inkl. MwSt.

addiMaschenfix

 5,45 inkl. MwSt.

addiMoon, PomPom Ringe

 7,75 inkl. MwSt.

addiToGo, Maschenstopper 2 Stück

 6,95 inkl. MwSt.

addiTop Handschuh

 2,95 inkl. MwSt.

addiTop Mütze

 2,95 inkl. MwSt.

addiTop Pullover

 2,95 inkl. MwSt.

Elektronischer Reihenzähler

 2,95 inkl. MwSt.

Maschenbären

 6,50 inkl. MwSt.

Maschenraffer

 4,75 inkl. MwSt.

Maschenreihenzähler

 3,95 inkl. MwSt.

Nadelmaß mit Messer

 2,55 inkl. MwSt.

Nadelmaß ohne Messer

 1,55 inkl. MwSt.